Uncategorized

Home/Uncategorized

Free Brazilian Jiu Jitsu class in Hoboken!

Free Brazilian Jiu Jitsu Class For a limited time Renzo Gracie Elite Hoboken Brazilian Jiu Jitsu is offering a FREE BRAZILIAN JIU JITSU CLASS. Renzo Gracie Team Brazilian Jiu Jitsu Professor Lincoln Pereira is head instructor at Renzo Gracie Elite Hoboken. He is a 2nd degree Black Belt originally from Sao Paulo, Brazil. Professor Lincoln is a well known [...]

By |2018-11-10T03:40:29+00:00November 10th, 2018|Uncategorized|
Go to Top